พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  รับมอบอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ (PAPR) จำนวน 5 ชุด มูลค่า 233,400 บาท จาก ว่าที่ น.ต.กษิเดช คุปตะพันธ์และครอบครัว โดยมี น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา และทีมห้องฉุกเฉิน รพ.ฯ ร่วมรับมอบ โดยอุปกรณ์ทั้งหมดนำไปใช้ที่ ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน รพ.ฯ   รับมอบ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 15 ม.ค.64