พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ คณะหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงาน กพ. ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ รพ.ฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 13 ก.ค.63