พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนแบบอัตราการไหลสูงจำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้เลือดและสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 3 ชุด จากคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุนิล โฟเตด้า, ประธานกลุ่มธุรกิจ PTA, ประธานบริษัทพีทีพี ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัทอินโดรามา ปิโตรเคมี จำกัด และ คุณอโศก มาทู Site Head บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 11 ส.ค.63