พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากครอบครัวโมรากุล โดยคุณฉัตรไชย, คุณประภาศรี และคุณศศิประภา โมรากุล ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 18 ก.พ.64