คลินิกคู่สัญญา

คลินิกพิเศษเฉพาะทาง
"พบแพทย์เฉพาะทาง รอไม่นาน งานไม่ต้องลา เบิกได้ตามสิทธิ์ "
ณ คลินิกคู่สัญญา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
อายุรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พล.ร.ต.หญิง ดารา บุรสิกพงศ์ 
โทร.038-933906