คลินิกระงับปวดและฝังเข็ม

คลินิกระงับปวดและฝังเข็ม (Pain and acupuncture clinic)
ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยปัญหาปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดคอหรือปวดข้อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น อาการปวดเรื้อรัง (chronic pain syndrome) หรือโรคความปวดเรื้อรัง (chronic pain disease) คือ อาการปวดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป หรืออาการปวดที่ยังคงอยู่ภายหลังสาเหตุของโรคได้รับการรักษาหายแล้ว

      คลินิกระงับปวด (Pain Clinic) ให้บริการในด้านการวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดที่แท้จริงและให้การดูแลรักษาแบบไม่ผ่าตัดด้วยการทำ pain intervention หรือหัตถการบำบัดความปวด และการผสมผสานการแพทย์ตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันโดยการฝังเข็ม ภาวะปวดเรื้อรังที่สามารถทำหัตถการบำบัดความปวด ได้แก่

 1. 1.ปวดคอเรื้อรัง (Chronic neck pain)
 2. 2.ปวดหลังเรื้อรัง (Chronic low back pain)
 3. 3.ปวดไหล่เรื้อรัง (Chronic shoulder pain)
 4. 4.ปวดเข่าเรื้อรัง (Chronic knee pain)
 5. 5.ปวดเส้นประสาทเรื้อรัง (Neuropathic pain/Nerve pain) จากสาเหตุต่าง ๆ
 6. 6.ปวดเรื้อรังจากโรคมะเร็ง (Cancer pain)
 7. 7.ภาวะปวดเรื้อรังจากสาเหตุต่าง ๆ (Chronic pain syndrome)

หลักการรักษาโรคความปวดเรื้อรัง (Goals of chronic pain treatment)

ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินอาการปวด การตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยที่จำเป็นโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระงับปวดก่อนเริ่มให้การรักษาด้วยยา หรือรักษาด้วยหัตถการบำบัดความปวดที่คลินิกระงับปวด (Pain Clinic) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

 1. ลดความรุนแรงและความถี่ของอาการปวด ให้อยู่ในระดับที่ผู้ป่วยไม่ทุกข์ทรมาน (pain relief) ลดการใช้ยาแก้ปวดเพื่อลดผลข้างเคียงต่างๆ จากยา
 2. ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ (Return function) เช่น สามารถทำงานหรือช่วยเหลือตนเองได้
 3. เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย (Improve quality of life) เช่น สามารถนอนหลับได้ มีภาวะเครียดวิตกกังวลลดลง ไม่มีภาวะซึมเศร้า

การระงับปวดที่ดีที่สุดคือการรักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวด อย่างไรก็ตาม หากสาเหตุของอาการปวดไม่สามารถแก้ไขได้ หรือมีการแก้ไขสาเหตุแล้วอาการปวดยังคงอยู่ รวมทั้งอยู่ระหว่างการรักษาสาเหตุ หรือผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการรักษาโดยการผ่าตัด ดังนั้นการระงับปวดที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

หัตถการบำบัดความปวดที่ให้บริการ ได้แก่ 

 1. 1.ESI (Epidural Steroid Injection) หรือ SNRB(Selective Nerve Root Block)

การฉีดยาชาและยาลดการอักเสบไปยังช่องเหนือไขสันหลังซึ่งอยู่ชิดกับตำแหน่งที่หมอนรองกระดูกยื่นจนเกิดการอักเสบของเส้นประสาท เพื่อบำบัดความปวดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทที่หลัง หรือในผู้ป่วยที่เป็นโรคปวดหลังจากโพรงไขสันหลังตีบ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอาการปวดหลังร่วมกับอาการปวดร้าวลงต้นขาหรือน่อง

 1. 2.Facet joint injection

การฉีดยาชาและยาลดการอักเสบไปยังข้อต่อฟาเซ็ต (facet joints) ซึ่งเป็นข้อต่อขนาดเล็กที่เชื่อมกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีเฉพาะอาการปวดหลังที่ไม่ร้าวลงขา หรือมีอาการปวดเฉพาะบริเวณต้นคอ ร่วมกับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่พบเส้นประสาทถูกกดเบียด อาการปวดหลังที่มีสาเหตุจากข้อต่อฟาเซ็ตจำเป็นต้องรักษาด้วยหัตถการบำบัดความปวด เนื่องจากเป็นอาการปวดที่ไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขได้

 1. 3.การฝังเข็ม (Acupuncture )

เป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงโดยการฝังเข็มเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายสามารถระงับอาการเจ็บปวด ซึ่งการรักษาประเภทนี้เป็นแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนจีน

4.การสกัดความปวดที่เส้นประสาท เป็นการฉีดระงับปวดบริเวณเส้นประสาทที่เลี้ยงบริเวณบริเวณที่ปวดเท่านั้น

ตารางแพทย์ออกตรวจ

1. น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ (ผู้เชี่ยวชาญปวดเรื้อรังจากมะเร็ง)

          ออกตรวจ

จันทร์             0900-1530

ศุกร์               0900-1530

 

2. น.ท.หญิงณัฐปาลิน เจริญทอง (ผู้เชี่ยวชาญฝังเข็ม)

          ออกตรวจและทำหัตถการ

พุธ                0900-1530

 

3. น.ต.หญิงสุธนี เซ็นภักดี (ผู้เชี่ยวชาญปวดเรื้อรังที่ไม่ใช่มะเร็ง)

          ออกตรวจ

พฤหัส            0900-1530

          หัตถการและติดตามการรักษา

ศุกร์               1030-1530