ห้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

น.อ.วรพจน์ นรสุชา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

น.ท.ปารินทร์ ศิริวัฒน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

น.ท.กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

ตารางการตรวจ แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 

วัน

0800-1200

1300-1600

จันทร์

OPD-EGD+COLONO SCOPE นพ.วรพจน์
EGD UGIB จาก WARD นพ.กษิดิศ/นพ.ปารินทร์

OPD-EGD+COLONO SCOPE นพ.วรพจน์  

อังคาร

OPD นพ.กษิดิศ

EGD UGIB จาก WARD นพ.กษิดิศ/นพ.ปารินทร์

พุธ

OPD SCOPE นพ.ปารินทร

EGD UGIB จาก WARD นพ.กษิดิศ/นพ.ปารินทร์

พฤหัสบดี

OPD SCOPE นพ.กษิดิศ

EGD UGIB จาก WARD นพ.กษิดิศ/นพ.ปารินทร์

ศุกร์

OPD นพ.ปารินทร์
OPD-EGD+COLONO SCOPE นพ.นพพร

EGD UGIB จาก WARD นพ.กษิดิศ/นพ.ปารินทร์

หมายเหตุ
- CASE UGIB EMERGENCY ทำทุกวัน นพ.กษิดิศ/นพ.ปารินทร์หมายเลขโทรศัพท์สายตรง


โทร.69231,038-933948