ห้องตรวจโรค โสต ศอ นาสิกกรรม

กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิกกรรมฯ     

              ห้องตรวจโรค หู คอ จมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวกับ หู คอ จมูก ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา รวมไปถึงการผ่าตัดด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ทางด้านหู คอ จมูก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาสิกวิทยาและด้านภูมิแพ้ นักแก้ไขการได้ยิน พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทางหูคอจมูก

 

น.อ.ประสิน มงคลตรีลักษณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาสิกวิทยาและภูมิแพ้

น.อ.ธนพัฒน์ ทิพยมนตรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโสตศอนาสิกกรรม

น.อ.หญิง ณิศิรา อิศรางกูร ณ อยุธยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโสตศอนาสิกกรรม

น.ท.หญิงเพ็ญนภา ไสยสมบัติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาสิกวิทยาและภูมิแพ้

ร.อ.หญิงณัฐธยาน์ ปิยะวัฒยากร

แพทย์โสตศอนาสิกกรรม

น.ต.ตรีวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา

แพทย์โสตศอนาสิกกรรม

 • การตรวจการนอนหลับด้วยวิธี Polysomnography
   
 • การบริการและการรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ หู คอ จมูก
 • การตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง เช่น ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมธัยรอยด์ , ภาวะกรดไหลย้อน
 • ให้การวินิจฉัยรักษาโรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ การได้ยินบกพร่อง มีเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะบ้านหมุน
 • การตรวจโรคที่เกี่ยวกับโพรงจมูก เช่น จมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ การได้รับกลิ่นผิดปกติ ติ่งเนื้อโพรงจมูก ผนังกั้นจมูกคด
 • การตรวจเนื้องอกหรือโรคมะเร็ง หู คอ จมูก ทุกชนิด
 • การตรวจสอบภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับ(เพื่อวินิจฉัยเบื้องต้น)
 •  บริการตรวจการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

  การผ่าตัดโรคหรือความผิดปกติ หู คอ จมูก / การรักษาอื่นๆ
 • การผ่าตัดทอนซิลอักเสบและต่อมอะดีนอยด์
 • การผ่าตัดต่อมธัยรอยด์
 • การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic Sinus Surgery)
 • การผ่าตัดรักษาความผิดปกติของผนังกั้นจมูก
 • การผ่าตัดเนื้องอกต่อมน้ำลาย
 • การผ่าตัดเยื่อแก้วหู (Tympanoplasty)
 • การเจาะเยื่อแก้วหูและใส่ท่อระบายใช้รักษาหูชั้นกลางอักเสบและมีน้ำในหู
 • การฉีดยาเข้าไปในหูขั้นในผ่านเยื่อแก้วหู (Trans Tympanic injection)
 • การรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรังด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency)
 • การตรวจช่องหูด้วยกล้องจุลทรรศน์

  การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ
 • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
 • การตรวจแรงดันและการทำงานของหูชั้นกลาง(Tympanometry)
 • การตรวจช่องหูด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
 • การส่องกล้องตรวจโพรงจมูก (Nasal Telescopy, Sinuscope)
 • การตรวจ จมูก คอ กล่องเสียง ด้วยกล้องสายอ่อน พร้อมถ่ายทอดสู่จอภาพ (Flexible optic laryngoscope)
 • การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin prick test)

  ข้อจำกัดหรือกลุ่มโรคที่ไม่สามารถรักษาได้
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทาง หู คอ จมูก ที่มีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดใส่เครื่องประสาทหูเทียม การผ่าตัดมะเร็ง หู คอ จมูก
 
 
 

 

ตารางวันเวลาทำการตรวจของแพทย์

 

วัน

เช้า  0900-1200  น.

บ่าย 1300-1530  น.

จันทร์

น.อ.ประสิน  มงคลตรีลักษณ์
น.อ.ธนพัฒน์  ทิพยมนตรี
ร.ท.หญิงณัฐธยาน์  ปิยะวัฒยากร

น.อ.ธนพัฒน์  ทิพยมนตรี

 

อังคาร

น.อ.ประสิน  มงคลตรีลักษณ์
น.อ.หญิงณิศิรา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
น.ท.หญิงเพ็ญนภา  ไสยสมบัติ

น.อ.หญิงณิศิรา  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

พุธ

น.อ.ประสิน มงคลตรีลักษณ์
น.อ.ธนพัฒน์  ทิพยมนตรี
ร.ท.หญิงณัฐธยาน์  ปิยะวัฒยากร

ร.ท.หญิงณัฐธยาน์  ปิยะวัฒยากร

พฤหัส

น.อ.หญิงณิศิรา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
น.ท.หญิงเพ็ญนภา  ไสยสมบัติ

น.ท.หญิงเพ็ญนภา  ไสยสมบัติ

ศุกร์

แพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก สลับกันลงตรวจ

หมายเหตุ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาสิกวิทยาและภูมิแพ้

 • น.อ.ประสิน  มงคลตรีลักษณ์
 • น.ท.หญิงเพ็ญนภา  ไสยสมบัติ
ห้องตรวจโรคหู คอ จมูก เบอร์โทรศัพท์ 038-933959