ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ช่องทางการติดต่อ
สำนักงานศูนย์รับบริจาค
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
163 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08:00 – 16:00
ติดต่อเรา
Tel : 038 - 933905 , 096 – 841-3644
Line ID : @318dthxs
Facebook : SRKdonation

การบริจาคโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย บัญชี : เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
เลขที่บัญชี : 632-2-0000-3-2

เพื่อบำรุงโรงพยาบาลฯ โดยจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พัฒนางานบริการทางการแพทย์ทุกมิติ เพื่อตอบสนองภารกิจและเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลผู้มารับบริการ

ได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า

บัญชี : มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขบัญชี : 302-2-60354-6


เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการบุคลากร การบริหารบริการ วิชาการ การวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์ เพื่อการพัฒนาการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น

ได้รับการลดหย่อนภาษี 1 เท่า

 

 

ช่องทางการติดต่อ
สำนักงานศูนย์รับบริจาค
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
163 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08:00 – 16:00
ติดต่อเรา
Tel : 038 - 933905 , 096 – 841-3644
Line ID : @318dthxs
Facebook : SRKdonation

การบริจาคโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย บัญชี : เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
เลขที่บัญชี : 632-2-0000-3-2

เพื่อบำรุงโรงพยาบาลฯ โดยจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พัฒนางานบริการทางการแพทย์ทุกมิติ เพื่อตอบสนองภารกิจและเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลผู้มารับบริการ

ได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า

บัญชี : มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขบัญชี : 302-2-60354-6


เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการบุคลากร การบริหารบริการ วิชาการ การวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์ เพื่อการพัฒนาการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น

ได้รับการลดหย่อนภาษี 1 เท่า