ด้วยขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19
แผนกตรวจสุขภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
ขอชะลอการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ออกไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
ยกเว้น
1.ตรวจสุขภาพเพื่อภารกิจทางทางทหาร
2.ฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี (ผู้รับบริการเก่า)